e-mail: office@atlasi.bg

телефон: 0876 99 25 66

ЗАЯВКА

за закупуване на учебници по предмета
компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ)
за 7. клас
за учебната 2023/2024 година
на „Издателство Атласи“

Моля, попълнете точно и изпратете заявката, чрез кликване върху червения бутон ИЗПРАТИ, поставен в края на заявката. На имейла, който сте посочили в нея, ще получите потвърдителен имейл за успешно изпратена заявка, както и потвърждение по телефона в рамките на 24 часа. Допълнително ще Ви изпратим попълнен договор. Оригиналните документи, подписани и подпечатани ще получите заедно с доставката на заявените учебници. Всички полета отбелязани с *, са задължителни.

* Име на учебното заведение:
* ЕИК (Булстат):
* Област:
* Община:
* Населено място (град, село):
* Адрес (ул., No):
* МОЛ:
* Длъжност и име на заявителя:
* Лице за контакт:
* E-mail за контакт:
* Tелефон за контакт:
* Обществена поръчка:
Бележка от заявителя:


7. клас
Учебник/автори * Брой съгл. ПМС
79/13.04.2016
Ед. цена (лева)
с ДДС
Сума
(лева)
Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас /
Антоанета Иванова, Милена Георгиева, Стефка Петкова, Татяна Попова, Елена Димитрова, Коля Петрова, Светлозар Цанков
печатен:
22,66 лв.

електронно четим:
1,81 лв.
ОБЩА СУМА на заявката с ДДС (лева)

При възникнали въпроси или проблеми, може да се свържете директно с нас на посочените по-горе телефони или имейл. Заявката може да я подадете и по телефона и ние ще ви я потвърдим чрез имейл. Заявката играе ролята и на предварителен договор.
За контакти:

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ:
София 1574
бул. Цветан Лазаров 18
тел: 0876 99 25 66
e-mail: sklad@atlasi.bg