bg  en  
Вход за регистрирани потребителиРегистрирай се
Забравена парола

Продукти

ОНЛАЙН АТЛАСИ С УЧЕБНИ ИНТЕРАКТИВНИ КАРТИ ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН ПОМАГАЛА
КЪМ УЧЕБНИ АТЛАСИ
ДЕМО ВЕРСИИ НА ОНЛАЙН ПРОДУКТИ ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ УЧЕБНИ АТЛАСИ, КОНТУРНИ КАРТИ, ПОМАГАЛА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ СТЕННИ КАРТИ ГЕОГРАФИЯ СТЕННИ КАРТИ ИСТОРИЯ СТЕННИ ТАБЛА ХИМИЯ СТЕННИ ТАБЛА И НАСТОЛНИ ИГРИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ РЕЛЕФНИ КАРТИ КНИГИ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ СГЪВАЕМИ КАРТИ (ДИПЛЯНКИ)

Интерактивни карти и помагала

ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ
по география и икономика
за 10. клас
нова програма

ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ
към Атлас по география и икономика
за 10. клас
НОВА ПРОГРАМА
География на България


Каталожен № Е-3102

Издател: © Издателство Атласи, 2019

Цена 2.50 лв. за едногодишен абонамент.

Абонаментът започва да тече от датата на активиране на кода.

ВАЖНО!
Потребителите, които са купили Атлас по география и икономика с онлайн тестове за 10. кл. (нова програма) не плащат цената на абонамента.
След кликване върху "купи абонамент", попълват формата за регистрация и следват указанията. Във формата за начин на плащане избират
"С предварително закупен код"
. Въвеждат на латиница символите на кода от скреч картата, приложена към атласа и натискат "плати".


СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕСТОВЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ:
РАЗДЕЛ І. Географско положение и граници на България

РАЗДЕЛ ІІ. Природна среда на България. Природни компоненти

РАЗДЕЛ ІІІ. Природни области
1. Дунавска равнина. Старопланинска област
РАЗДЕЛ ІІІ. Природни области
2. Краищенско-Средногорска област. Тракийско-Странджанска област
РАЗДЕЛ ІІІ. Природни области
3. Рило-Родопска област
РАЗДЕЛ ІІІ. Природни области
4. Черно море и Българско черноморско крайбрежие

РАЗДЕЛ ІV. Население и селища на България. Държавно устройство и управление

РАЗДЕЛ V. Стопанство на България

РАЗДЕЛ VІ. Регионална география. Райони за планиране
1. Югозападен. Южен централен. Югоизточен
РАЗДЕЛ VІ. Регионална география. Райони за планиране
2. Североизточен. Северен централен. Северозападен

ТЕСТОВЕ ИЗХОДНО НИВОПРЕДСТАВЯНЕ
Онлайн тестовете съдържат въпроси върху учебния материал по НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА по география и икономика за 10. клас в сила от учебната 2019/2020 г. Те целят да проверяват равнището на усвоеност на географски знания (знаене, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка) от ученика. Те също целят да проверяват до колко ученикът е формирал умения да получава информация от карти, диаграми, климатограми, снимки и др.

Тестовете за ТЕКУЩ КОНТРОЛ проверяват и оценяват знанията и уменията на ученика по раздели от учебната програма по география и икономика за 10. клас. Те съдържат по 10 въпроса. Въпросите в тестовете са с избираем отговор като са посочени четири възможни отговора, от които само един е верен.
Тестовете за ИЗХОДНО НИВО проверяват и оценяват знанията и уменията на ученика върху цялото учебно съдържание по география и икономика за 10. клас и съдържат по 34 въпроса, от които 24 въпроса са с избираем отговор, а 10 въпроса са със свободен отговор.
Голямата база данни позволява при всяко НОВО стартиране на тест да се генерира РАЗЛИЧЕН ВАРИАНТ. Тестовете могат да се решават в режим УЧЕНЕ, където ученикът може веднага да провери отговорите си или в режим ИЗПИТ, където ще получи оценка на знанията и уменията си и след това ще види верните отговори.
Усвояването и проверката на знанията и уменията става лесно, забавно и успешно. Резултатите от тестовете могат да служат за самоконтрол от ученика и контрол от страна на учители и родители.