bg  en  
Вход за регистрирани потребителиРегистрирай се
Забравена парола

Общи условия

І. Общи условия за ползване на www.atlasi.bg

Чрез този уебсайт „Издателство Атласи” ООД представя себе си, своите продукти и услуги.
Издателството се стреми да поддържа актуална и непрекъсната информация на сайта. Въпреки това, Издателство Атласи не носи никаква отговорност за каквито и да са вреди и пропуснати ползи, във връзка с използването на atlasi.bg или от временната невъзможност за достъп до този уебсайт, когато това се дължи на обективни причини.
Представените продукти на Издателство Атласи в уебсайта, са обект на националното и международно законодателство за защита на авторските права.
Изданията или части от тях не могат да бъдат възпроизвеждани с каквато и да е цел, в каквато и да е форма и с каквито и да е средства, нито да бъдат превеждани на друг език без писменото съгласие на Издателство Атласи.
При поръчка или абонамент за продукт на този сайт ще е необходимо да попълните данни за себе си и/или лицето, от чието име правите поръчката (напр. име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес, ЕИК, и др.). Всички посочени от вас лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да бъдете обслужени коректно. За грешно въведени данни Издателство Атласи не носи отговорност.
Издателство Атласи запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на уебсайта и общите условия, когато това не противоречи на действащото законодателство.
Задължение на всеки клиент на Издателство Атласи е да посещава периодично тази страница с цел да се запознае с актуализираните общи условия, тъй като те са обвързващи за него.


ІІ. Общи условия за ползване на on-line продукти

1. Споразумение за ползване
1.1 Това споразумение урежда отношенията между „Издателство Атласи” ООД, ЕИК №131084887 за краткост наричано ИЗДАТЕЛСТВОТО, от една страна и всяко лице, получило достъп до платен on-line продукт, чрез абонамент, за краткост наричан АБОНИРАН ПОТРЕБИТЕЛ.
1.2 Всеки АБОНИРАН ПОТРЕБИТЕЛ, който получава достъп до on-line продукт, се съгласява с общите условия.

2. Общи разпоредби
2.1 Тези общи разпоредби регламентират общите правила за ползване на on-line продуктите представени на уебсайта на ИЗДАТЕЛСТВОТО, достъпни през интернет.
2.2 Задължение на всеки клиент на издателството е да посещава периодично тази страница с цел да се запознае с актуализираните общи условия, тъй като те са обвързващи за него.
2.3 Към всички on-line продукти има съдържание и указания за ползване.
2.4. Начин за предоставяне на on-line продукти.
2.4.1 On-line продуктите са собственост на ИЗДАТЕЛСТВОТО и се предоставят на потребителите единствено on-line. Получаването на достъп до платен on-line продукт става след абониране. За всеки продукт се купува отделен абонамент. Абонирането се извършва единствено on-line.
2.4.2 On-line абонамент се купува на интернет страницата на Издателство Атласи (www.atlasi.bg), чрез попълване на форма за регистрация и извършване на плащане. Плащането се извършва on-line чрез система e-Pay или с въвеждане на предварително закупен код. След успешно извършване на плащането вие ставате АБОНИРАН ПОТРЕБИТЕЛ и получавате автоматично достъп до on-line продукта, за който сте се абонирали, с посочените от вас e-mail и парола.
2.4.3. Предварително може да се купи код за плащане от офиса на издателството или от оторизирани търговци. С един код може да се плати абонамент само за един on-line продукт.
2.4.4 Кодът може да се използва за плащане на абонамент само веднъж за един on-line продукт. Повторното му използване е невалидно.
2.4.5 За ползване на закупения абонамент, АБОНИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ влиза в сайта на ИЗДАТЕЛСТВОТО, през Вход за регистрирани потребители, с посочените e-mail и парола във регистрационната форма.
2.5 Авторските права на on-line продуктите (карти, съдържание, графичен дизайн, софтуер) са собственост на Издателство Атласи.
2.6 Чрез абонамента АБОНИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ получава правото да използва продукта само on-line. Той няма право да го сваля, записва, копира, предоставя на други лица и разпространява. Той не придобива собственост върху информацията, софтуерния код, дизайнът и графичните изображения, както и върху всички останали елементи на продукта.

3. Цени, начин на плащане и срок на абонамент
3.1 Цената на абонамент за всеки on-line продукт е публикувана в ценоразписа.
3.2 Срокът на абонамента е за 1 (една) година от датата на получаване на достъп.
3.3. Плащането се извършва:
3.3.1 Електронно чрез система e-Pay.
3.3.2 Електронно чрез въвеждане на предварително закупен код.

4. Предоставяне на информация и защита на личните данни
4.1 При регистрация за абонамент за on-line продукт на сайта на издателството ще е необходимо да попълните данни за себе си и/или лицето, от чието име правите абонамента (напр. име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес, ЕИК, и др.). Всички посочени от вас лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да бъдете обслужени коректно. За грешно въведени данни ИЗДАТЕЛСТВОТО не носи отговорност.
4.2 Всяко съобщение или информация, които изпратите на сайта (отзиви, въпроси, коментари, предложения, бележки и др.), ще се смятат за неконфиденциални и без авторски права.
4.3. Изтриването на вашия Е-мейл(Потребител) се извършва от ИЗДАТЕЛСТВО АЛАСИ след като изпратите изричен е-мейл за това на office@atlasi.bgТова се прави с цел да не загубите по невнимание достъпа си до вече закупени и активни продукти.

5. Отговорности
5.1 Информацията представена в on-line продуктите има интерактивен, обучителен и информационен характер.
5.2 Съдържанието в представените интерактивни карти е генерализирано. Системата за оценка е прецизна по критерии на Издателство Атласи, но не претендира за официалност.
5.3 Издателство Атласи запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на on-line продуктите, независимо от вече действащо споразумение по сключен абонамент. Например при корекции на грешки, обективна промяна на факти, на обстоятелства, на статистики, и други.
5.4 Издателство Атласи не носи никаква отговорност за каквито и да са вреди и пропуснати ползи, във връзка с използването на тези on-line продукти, включително през интернет или от временната невъзможност за достъп до тях.

6. Технически изисквания за ползване на on-line продукти
6.1 За технически необезпокояваното използване на on-line продуктите е необходимо усройствата, чрез които се използва абонамента, да отговарят на следните минимални технически изисквания: P4 2GHz или съвместим, 1GB RAM, видео и звукова карта, операционна система Windows XP или по-нова версия, интернет браузъри Internet Explorer 8 (9), Firefox 3.5 или по-висока, Google Chrome 11 или по-висока, висока версия Adobe Flash Player. Продуктите могат да бъдат използвани най-добре с монитори, настроени с резолюция 1280х1024 пиксела при минимална постоянна скорост на интернет връзка от 2.5Mb/s.
6.2 ИЗДАТЕЛСТВОТО не носи отговорност за работата с on-line продуктите, ако компютърът, от който се ползва АБОНИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ не отговаря на техническите изисквания за ползване на on-line продуктите.
6.3 Издателство Атласи не носи отговорност за незадоволително използване на абонамента, предизвикано от неспазване на посочените технически изисквания, както и вследствие на причини, намиращи се извън контрола на издателството.
6.4 ИЗДАТЕЛСТВОТО не носи отговорност за работата с on-line продуктите, ако АБОНИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ не е спазил изисквания за инсталация и работа с лицензиран софтуер.

7. Други
7.1 Настоящите условия влизат в сила от 01.09.2012 г.
7.2 За допълнителни въпроси и информация:
„Издателство Атласи” ООД
София 1000
ул. „Иван Вазов” 12, ет. 3
тел.: 02/987 12 73
GSM 0882 415 518
e-mail: office@atlasi.bg
www.atlasi.bg

ІІІ. Общи условия за закупуване на продукти на хартиен носител през сайта на издателството

1. Общи разпоредби
1.1 Тези общи разпоредби са, за да уредят общия ред за закупуване на продуктите на хартиен носител, представени на уебсайта на издателството.
1.2 Задължение на всеки клиент на Издателство Атласи е да посещава периодично тази страница с цел да се запознае с актуализираните общи условия, тъй като те са обвързващи за него.
1.3 Заявяването на продукти да се извършва след събирането на достатъчна информация.
1.4 За допълнителна информация и въпроси относно продуктите:
„Издателство Атласи” ООД
София 1000
ул. „Иван Вазов” 12, ет. 3
тел.: 02/987 12 73
GSM 0882 415 518
e-mail: office@atlasi.bg
www.atlasi.bg

2. Начин за закупуване на продукти
2.1 За закупуване на един или повече продукти е необходимо да направите заявка за тях чрез:
- кликване на бутона КУПИ (под изображението на корицата на продукта);
- при успешно направена заявка на екрана излиза съответно съобщение: „Продуктът е добавен в кошницата”.
- след приключване на избора на продукти, кликвате върху бутона КОШНИЦА, за да проверите приготвените за поръчване продукти (заглавие, количество, цена и др.);
- ако искате да премахнете вече заявен продукт (преди да сте изпратили поръчката) кликвате на ЧЕРВЕНОТО ХИКСЧЕ срещу продукта;
- ако искате да добавите продукт към вече избраните (преди да сте изпратили поръчката), върнете се в менюто ПРОДУКТИ и изберете желания продукт;
- след окончателния избор на продукти, кликнете върху бутона ИЗПРАТИ ПОРЪЧКАТА. Бутонът за изпращане на поръчката е активен само ако сте приели общите условия.
2.2 При поръчка на продукти на сайта на издателството ще е необходимо да попълните данни за себе си и/или лицето, от чието име правите заявката (напр. име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес, ЕИК, начин на плащане и др.). Всички посочени от вас лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да бъдете обслужени коректно. За грешно въведени данни ИЗДАТЕЛСТВОТО не носи отговорност.
2.3 Доставката на заявените продукти до потребителя се извършва чрез „Български пощи” или други куриерски фирми. Потребителят трябва да заяви предпочитания за куриерска фирма.
2.4 Пощенските разходи за доставка са за сметка на потребителя.
2.5 Доставката се получава от заявителя с Пощенски Паричен превод.
2.6 Срокът на доставка е от 3 до 5 работни дни за територията на България.
2.7 Поръчки се изпълняват само при налични количества. При невъзможност за изпълнение на поръчката клиентът получава съобщение на посочения от него e-mail.
2.8 За грешни и непълно въведени данни ИЗДАТЕЛСТВОТО не носи отговорност за неизпълнение на поръчката.

3. Цени
3.1. Цените на продуктите са посочени в сайта на издателството, в български лева за 1 (един) брой с ДДС.
3.2. ИЗДАТЕЛСТВОТО запазва правото си да променя без предварително уведомление цените на продуктите и общите условия за закупуване на продукти на хартиен носител през сайта на издателството.

4. Други
4.1 Настоящите условия влизат в сила от 1.09.2012 г.
$.2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са актуализирани на 24.05.2018г.