bg  en  
Вход за регистрирани потребителиРегистрирай се
Забравена парола

Защита на личните данни

Информация за поверителност и защита на личните данни
Обща информация
От 25.05.2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни -General Data Protection Regulation (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн продукти и услуги, „Издателство Атласи” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация за Администратора на лични данни
1. Наименование "Издателство Атласи" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :131084887
3. Седалище и адрес на управление: гр. София 1700 , район Лозенец, кв. Витоша, ул. „Йордан Стубел“ №13
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1000 , ул. „Иван Вазов“ №12, ет.3
5. Данни за кореспонденция: гр. София 1000 , ул. „Иван Вазов“ №12, ет.3
6. E-mail: office@atlasi.bg
7. Телефон.: 02 9871273

Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
„Издателство Атласи“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

I. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?
1. име на електронната поща;
2. име и фамилия на лицето;
3. телефон;
4. адрес за доставка на поръчана стока или услуга;
5. единен граждански номер – само ако в качеството си на физическо лице искате да ви се издаде фактура.

II. С какви цели и на какви правни основания събираме Вашите лични данни?
1. за да Ви регистрираме безплатно в нашия сайт като потребител;
2. за да приемем Вашата заявка за абонамент и да ви предоставим достъп до закупените от вас онлайн продукти и услуги;
3. за да имаме връзка с Вас и при необходимост да ви изпратим информация относно вашия абонамент;
4. за да Ви изпратим заявените материални стоки и услуги.
Основание за обработка на личните Ви данни са приемането на общите условия и регистрация в уебсайта или закупуване на стока или услуга или при сключването на писмен договор. Между Издателство Атласи и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1,от GDPR.
Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите и своя единен граждански номер.
Целта, за която се изисква единен граждански номер, е издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги .
„Издателство Атласи“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на онлайн продукти, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Издателство Атласи по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Издателство Атласи;
• За целите на легитимния интерес на Издателство Атласи.

III. Кои са категориите получатели на вашите лични данни?
Издателството не предоставя Вашите лични данни на трети лица. Ако се наложи да се предоставят такива по законови задължения , то ще ги предоставим когато сме сигурни, че необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни са налице и на необходимото ниво, така че да гарантират сигурността на данните Ви.
Предоставените от Вас лични данни няма да се предават при никакви обстоятелства в трети страни извън Европейския съюз.

IV. Срок и съхранение на данните
1. Издателство Атласи ще съхранява Вашите данни само до колкото се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато нямаме нужда от Вашите данни, ги изтриваме от система.
2. Задължително запазваме Вашите лични данни до срока на договорните ни отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок за съхранение, например по Закона за счетоводството документите за данъчен контрол- до 10 години.
3. Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и да можем да управляваме своите права (например, да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели)

V. Какви са Вашите права и какъв е редът за упражнението им ?
1.Право на достъп до Вашите данни
Вие имате право да поискате от нас:
- Информация за това дали отнасящите се до вас данни се обработват;
- Информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
- Предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни;
- Информация за правото Ви в предвидените от закона случаи да изискате коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани в Вас или да направите възражение срещу такова обработване;
- Информация за правото Ви на жалба до надзорен орган;
- Информация дали Вашите лични данни се обект на автоматизирано обработване;
2. Право на корекция и право на изтриване и корекция
- Вие имате право, в случай че данните, които обработваме, са непълни и/или грешни, по всяко време да ги коригирате;
- Вие имате право, да изтриете Вашите данни при положение, че нямате активен абонамент. Ако сте закупили абонамент за онлайн продукт, то веднага след изтичане срока на абонамента вие ще можете да изтриете Вашите лични данни.

VI. Как да се свържете с нас?
Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържите с нас на office@atlasi.bg.

VII. Други разпоредби
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.